നിങ്ങളുടെ ഞെട്ടലിൽ വിശ്വാസമില്ല യുവറോണർ

ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ജയിൽ ജീവനക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ലഗേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ എടുത്തെറിയുകയാണ് എന്നാണ്. നരകം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്

Read more

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സിഐഎയും ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷനും

#Election സിഐഎ മുതൽ ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ വരെ, മഹീന്ദ്ര മുതൽ ടാറ്റ വരെ, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, നമുക്ക് അവരോടെല്ലാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം… ജെയ്‌സൺ സി കൂപ്പർ

Read more