ആ മുസ്‌ലിം വിദ്യാർത്ഥി ഏത് ചന്ദ്രനെ നോക്കിയാണ് ഭാവിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്?

“ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ ഒറ്റ ജനതയായി നാം അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തെ ചില ജന്മങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല എന്ന ആക്രോശമാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്. മുഖത്തടിയേറ്റ ആ വിദ്യാർത്ഥി ഏത്

Read more

പൗരത്വ സമരം ആർ.എസ്.എസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായി വികസിപ്പിക്കണം

എന്താണു സ്വാതന്ത്ര്യം ? തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. തിരഞ്ഞെടുക്കലിന്റെ ഇതര മാർഗങ്ങളെ അവനവനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവകാശം. തിരഞ്ഞെടുക്കലിന്റെ സാധ്യതയില്ലാതെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ല. ഒരു അംഗമാണ്, ഒരു

Read more

ബാബരി മസ്ജിദില്‍ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക്

അയോധ്യയിൽ കർസേവ നടത്തി ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്ത് നാടൊട്ടുക്കും വർഗ്ഗീയ കലാപങ്ങൾ നടത്തിയ ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസം കേരളീയ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വിധിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക

Read more