വെറും 1000 രൂപ കടം വാങ്ങിയതിന് 5 വര്‍ഷം അടിമപ്പണിയെടുക്കേണ്ടിവന്ന കാശിമാരുടെ ഇന്ത്യ

കാശിയെന്ന രാജ്യവും നാലുകാലില്‍ ഒരിന്ത്യയും ! സെബി മാത്യു ജീവിച്ചിരിക്കേ വെറും ആയിരം രൂപ കടത്തിന്റെ പേരില്‍ അടിമത്തത്തിലേക്ക് മരിച്ചു പോയൊരാള്‍ അവസാന പ്രതീക്ഷയോടെ രക്ഷിക്കണേ എന്നു

Read more