എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ‍ സെൻസസ് വൈകിപ്പിക്കുന്നത്?

“വൈദ്യുതിയും പാചക വാതകവും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കാം, എന്നാൽ‍ വൈദ്യുതി വിതരണം ക്രമരഹിതമായിരുന്നിരിക്കാം. ഉയർ‍ന്ന വില കാരണം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ‍ നിറയ്ക്കില്ല. കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും മരണനിരക്ക് ദാരിദ്ര്യം

Read more

“ഇന്ത്യയില്‍ ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യം ആശ്ചര്യകരമായ തോതില്‍ കുറഞ്ഞു” എന്താണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം?

“2020-21 എന്ന മഹാമാരി വര്‍ഷത്തില്‍, ദരിദ്രരുടെ വരുമാനം, തൊഴില്‍, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളില്‍ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, 2015-2016നെ അപേക്ഷിച്ച് ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യത്തില്‍

Read more

വരവര റാവു അടിയന്തരാവസ്ഥ ദിനത്തില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗം

തെലുഗു ഭാഷയിലെ പ്രമുഖ കവിയും പത്രപ്രവർത്തകനും സാഹിത്യ വിമർശകനുമായ വി വി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വരവരറാവു അടിയന്തരാവസ്ഥ തടവുകാരനായിരുന്നു. വിപ്ലവകാരികളായ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ വിപ്ലവ രചയിതല സംഘം-വിരാസം എന്ന

Read more

വെറും 1000 രൂപ കടം വാങ്ങിയതിന് 5 വര്‍ഷം അടിമപ്പണിയെടുക്കേണ്ടിവന്ന കാശിമാരുടെ ഇന്ത്യ

കാശിയെന്ന രാജ്യവും നാലുകാലില്‍ ഒരിന്ത്യയും ! സെബി മാത്യു ജീവിച്ചിരിക്കേ വെറും ആയിരം രൂപ കടത്തിന്റെ പേരില്‍ അടിമത്തത്തിലേക്ക് മരിച്ചു പോയൊരാള്‍ അവസാന പ്രതീക്ഷയോടെ രക്ഷിക്കണേ എന്നു

Read more