കേരളത്തിലെ ജാതി വിവേചനം അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല!

“കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജാതി വിവേചനം നടക്കുന്നുവെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളോ സമുദായ നേതാക്കളോ സാംസ്കാരിക നായകരോ മാധ്യമങ്ങളോ തയ്യാറല്ല…” _ _ ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ്

Read more

ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹിക ബോധത്തിനെതിരെയുള്ള തുറന്ന കലാപം

“കെ ആർ നാരാ‍യണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന ജാതീയതക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ! കെ.ആർ. നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഭരണകൂട പിന്തുണയോടെ നടത്തുന്ന ജാതി വിവേചനം

Read more

എന്ത് ചീഞ്ഞ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയാണിത്? നാണംകെട്ട് തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോകുന്നു

“കെട്ട ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും എണ്ണമറ്റ ‘പുരോഗമന’ സംഘടനകൾക്കും എന്ത് പദ്ധതിയാണുള്ളത്? ഇത്തരം വാർത്തകൾ തുടർക്കഥ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പ് തോന്നില്ലേ?…” ദീപ

Read more