നിരോധനം പിൻവലിക്കാൻ കാരണം മീഡിയാവണ്ണിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം; സി എൽ തോമസ്

ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും മീഡിയവണ്ണിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നൽകിയ വലിയ തോതിലുള്ള പിന്തുണയുമാണ് നേരത്തെ തന്നെ വിലക്ക് പിൻവലിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് മീഡിയവൺ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് സി എൽ

Read more

വിമർശിക്കുന്നവരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം

വടക്കുകിഴക്കൻ ദൽഹിയിൽ സംഘപരിവാർ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് കേരളത്തിലെ രണ്ട് ന്യൂസ് ചാനലുകളെ — ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലിനെയും മീഡിയാവൺ ചാനലിനെയും 48

Read more