മകളുടെ വിമോചന സ്വപ്നങ്ങളെ വാരിപുണർന്നൊരുമ്മ

ഈ ഉമ്മയുടെ മരണത്തിലും ഭരണകൂടത്തിന് പങ്കുണ്ട്… സി എ അജിതൻ ഇന്നലെ രാവിലെ ആറരമണിക്ക് തൃശ്ശൂർ സൺ ആശുപത്രിയിൽ ഉമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷനുവേണ്ടിയുള്ള സമ്മതപത്രത്തിൽ സാക്ഷിയായി ഒപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ

Read more

ഏതുനേരവും ഹൃദയം നിലയ്ക്കാവുന്ന ഉമ്മയെ കാണാൻ ഷൈനയെ അനുവദിക്കാതെ ഭരണകൂടം

എന്റെ പ്രായമായ ഉമ്മയേയും കുട്ടികളേയും നോക്കാനാണ് എനിക്ക് ജാമ്യമനുവദിച്ചതെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി അതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും അടച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ഞാന്‍ ചെയ്തു എന്നതിനാലല്ല എന്നെ അറസ്റ്റു

Read more