ബോബ് മാർലി പാട്ടും പോരാട്ടവും; പ്രമേയങ്ങൾ

സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക ഞാറ്റുവേല സാംസ്ക്കാരിക പ്രവർത്ത സംഘം ഫോർട്ടു കൊച്ചിയിൽ വെച്ചു നടത്തിയ ബോബ് മാർലി പാട്ടും പോരാട്ടവും എന്ന പരിപാടിയിൽ സമരകാലത്തില്‍ സ്വപ്നേഷ്

Read more

ബോബ്മാര്‍ലി അനുസ്‍മരണത്തിനെതിരെ ഭരണകൂടം

ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി ‘ബോബ്മാര്‍ലി- പാട്ടുംപോരാട്ടവും’ പരിപാടിക്ക് ഉച്ചഭാഷിണി അനുമതി നിഷേധിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുക… _ റഷീദ് മട്ടാഞ്ചേരി, ഞാറ്റുവേല സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തകസംഘം 2009 മുതല്‍ കൊച്ചി കടപ്പുറത്ത് നടത്തിവരുന്ന ജനകീയ

Read more