ഫാഷിസ്റ്റുവിരുദ്ധ പ്രമാണിമാരെ അലോസരപ്പെടുത്താത്ത അറസ്റ്റുകൾ

ഡോക്ടർ ദിനേശ് നിരാഹാര സമരത്തിലാണ്. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. ഹെലിൻ ബോലെകിനെ പോലെ – സ്വത്വരാഷ്ട്രീയക്കാർ ആരോപിക്കുന്ന ഈ “പട്ടിണിസമരക്കാരൻ” തുർക്കിയിൽ അല്ല, കേരളത്തിൽ. മഞ്ചേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ

Read more