മയക്കുമരുന്നുവേട്ടയും ബിജെപിയുടെ ലക്ഷദ്വീപ് വിരുദ്ധ പ്രചരണവും; എന്താണ് വസ്തുത?

അന്വേഷണം ഇനിയുമാരംഭിക്കാത്ത കേസിൽ എൻ.ഐ.എക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത വിശദാംശങ്ങൾ ബിജെപിക്കാർക്ക് എവിടുന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാവേണ്ടതുണ്ട്. ഇവർ പറയുന്നത്ര സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് കേസെങ്കിൽ കേസ് വഴി തിരിച്ചുവിടാനോ

Read more

ലക്ഷദ്വീപിൽ മോഡി എന്താണ് ലക്ഷ്യംവെയ്ക്കുന്നത്?

ലക്ഷദ്വീപുകാരുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കുന്ന നയങ്ങൾ തുടരെ തുടരെയാണ് അവിടെ നടപ്പാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ അംഗനവാടികൾ അടച്ചുപൂട്ടലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കപ്പൽഗതാഗത സംവിധാനം കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉടമയിലുള്ള ഷിപ്പിങ്ങ് കോർപ്പറേഷന് കൈമാറുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്.

Read more