പുനർഗേഹം പദ്ധതിയും ഭരണകൂട അജണ്ടകളും

“വീട് പണി കഴിപ്പിക്കുകയും 10 വർഷം ഗുണഭോക്താവ് അവിടെ താമസിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമേ സ്ഥലത്തിന്റെ അസൽ ആധാരം ഗുണഭോക്താവിന്‌ കൈമാറുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. യാതൊരു

Read more

തീരദേശത്ത് ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കുന്ന നിശബ്ദ വംശഹത്യ

കടൽ കയറ്റത്തെ മുതലെടുത്ത് ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കുന്ന നിശബ്ദമായ വംശഹത്യ തന്നെയാണിത്. തീര സുരക്ഷയെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് തീരം വിടാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ, നക്കാപ്പിച്ച കാശ് വാങ്ങി സ്വയം കുടിയൊഴിഞ്ഞു

Read more