പുനർഗേഹം പദ്ധതിയും ഭരണകൂട അജണ്ടകളും

“വീട് പണി കഴിപ്പിക്കുകയും 10 വർഷം ഗുണഭോക്താവ് അവിടെ താമസിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമേ സ്ഥലത്തിന്റെ അസൽ ആധാരം ഗുണഭോക്താവിന്‌ കൈമാറുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. യാതൊരു

Read more

തീരദേശത്ത് ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കുന്ന നിശബ്ദ വംശഹത്യ

കടൽ കയറ്റത്തെ മുതലെടുത്ത് ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കുന്ന നിശബ്ദമായ വംശഹത്യ തന്നെയാണിത്. തീര സുരക്ഷയെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് തീരം വിടാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ, നക്കാപ്പിച്ച കാശ് വാങ്ങി സ്വയം കുടിയൊഴിഞ്ഞു

Read more

ഈ അപകടാവസ്ഥയുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം

കടലിൽ കല്ലിട്ട് കടലോര സംരക്ഷണത്തിനു ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലം ! ഞങ്ങളുടെ തീരങ്ങളെ കടലെടുക്കുകയാണ്… വിപിൻ ദാസ് തോട്ടത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ മുഴുവനായിടിച്ച് കടലിൽ കൊണ്ടിടുന്നത് തികച്ചും അശാസ്ത്രിയവും അപകടകരവുമാണെന്ന്

Read more

കേരളത്തിന്റെ സൈന്യമെന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരാ, ഞങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണം

തീരദേശത്ത് വോട്ടു ചോദിച്ചു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ അറിയാൻ, ഞങ്ങൾ കുറച്ചു മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍, ഞങ്ങളെ പോലെ പാവപ്പെട്ടവർ വേറേയും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറെ നാളുകള്‍ ആയി കടപ്പുറത്തെ

Read more