ഭീഷണിയോടെ സംഘ്പരിവാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ

“ഇന്ത്യൻ പരമോന്നത നീതിപീഠം വരെ എങ്ങിനെ വിധി പറയുമെന്നത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ലിഖിതമായ അധികാരം ഒന്നുമില്ലാത്ത രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പോലുള്ള ബ്രാഹ്മണന് അലിഖിതമായുണ്ട്. അതിന് മുന്നിൽ ഇരകളും

Read more

ദീപ രാഹുൽ ഈശ്വർ…, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിരപരാധിയല്ല…

ദീപ രാഹുൽ ഈശ്വർ, വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയൊരു കാര്യം പറയാം. നിരപരാധികളായ ഭർത്താവോ സഹോദരനോ മകനോ ഒക്കെ വർഷങ്ങളായി ജയിലിൽ കഴിയുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി നിയമപോരാട്ടം നടത്തുകയും

Read more