രാജന് പരസഹായമില്ലാതെ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ പോലും നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയില്ല

അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന രാജൻ ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമാരോപിച്ച് ATS അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനകീയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പത്രപ്രസ്താവന. രാജൻ്റെ മകനെയും സഹോദരിയെയും

Read more