കടലും മക്കളും; രാജീവിന്‍റെ പെയിന്‍റിംഗ് സ്റ്റോറി

സമീപകാലത്ത് കേരളത്തെ ബാധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായ പ്രളയത്തിന്‍റെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാന്‍വാസില്‍ പകര്‍ത്തിയ കലാകാരനാണ് രാജീവ് മുളക്കുഴ. ആ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ലേലത്തില്‍ ലഭിച്ച മുഴുവന്‍ തുകയും സര്‍ക്കാരിന്‍റെ

Read more