വിൻസന്‍റിന്‍റെ ചെവി

ചീവീടുകൾക്കില്ല, ഗോതമ്പുപാടങ്ങളുടെ പൊള്ളുന്ന തുടകൾക്കില്ല, ലില്ലിപ്പൂക്കളുടെ ധ്യാനസ്ഥവർണ്ണങ്ങൾക്കില്ല, തെക്കൻനാടുകളുടെ കിരാതവെളിച്ചത്തിനു പോലുമില്ല, ഇനിമേൽ നിന്റെ നെഞ്ചിലൊരിടം; മുറിപ്പെട്ട പ്രാപ്പിടിയനെപ്പോലെ കാതിന്റെ ചോരവാർച്ച നിലയ്ക്കുന്നേയില്ല; അതൊലിപ്പിക്കുന്നു, കറുത്ത, വിഭ്രാന്തമായ

Read more

കടലും മക്കളും; രാജീവിന്‍റെ പെയിന്‍റിംഗ് സ്റ്റോറി

സമീപകാലത്ത് കേരളത്തെ ബാധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായ പ്രളയത്തിന്‍റെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാന്‍വാസില്‍ പകര്‍ത്തിയ കലാകാരനാണ് രാജീവ് മുളക്കുഴ. ആ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ലേലത്തില്‍ ലഭിച്ച മുഴുവന്‍ തുകയും സര്‍ക്കാരിന്‍റെ

Read more