പ്രണയക്കെടുതിയില്‍ ബാക്കിയായവ

ഓര്‍മ്മകളില്‍ നിന്ന്‍ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭൂതകാലത്തേയ്ക്കുള്ള ഊര്‍ന്നു പോക്കാണ് ജീവിതം വേദനിച്ചാലും മൂട് കീറിയ നിക്കറിനു വേണ്ടിയാണ് മല്‍പ്പിടുത്തം ക്ലാസിലെ അവസാനത്തെ ബഞ്ചില്‍, ഒറ്റക്കൊഴുകുന്ന പുഴവക്കില്‍ ഒരിക്കലും പൂത്തിട്ടില്ലാത്ത

Read more

ഇതേപ്പോലെയാണോടീ നിൻറേം ?!

ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശം ആർത്തവം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം ബിംബവത്കരണത്തിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ രശ്മി കേളു പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നു. രശ്മി കേളു യോനിക്ക്

Read more