യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് – 2

“ഒരു രോഗാണുവിനെ നേരിടാൻ, ചികത്സ നല്കാൻ, ഇല്ലാതിരുന്ന പണം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടുവോളമുണ്ട്. കാരണം സാമ്രാജ്യത്വം എന്നാൽ യുദ്ധമാണ്…” മാവോയിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ കെ. മുരളി (അജിത്ത്) എഴുതുന്നു… തങ്ങളുടെ

Read more

യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് -1

“സാർ കാലത്തെ പഴയ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ക്ഷതമുണ്ടാക്കി ഇല്ലാത്തൊരു യുക്രൈൻ രാജ്യത്തിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തതും, റഷ്യൻ ഭാഷയുടെ വകഭേദം മാത്രമായ യുക്രൈനിയനെ സ്വതന്ത്ര ഭാഷയായി മാനിച്ചതും, പുട്ടിന്റെ

Read more