ഇളയിടം ഇന്നേവരെ നിഖാബണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയോടു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

നിഖാബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾ ഒക്കെ മത തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിലെ പാവകൾ മാത്രമാണോ ? ഇളയിടം ഇന്നേ വരെ നിഖാബണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയോടു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? അവരുടെ

Read more

ഇളയിടം പറയുന്ന ജനാധിപത്യപാര്‍ട്ടികള്‍ മുസ്‌ലിങ്ങളെ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കാണുന്നുണ്ടോ ?

ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളാണ് മുസ്‌ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന സുനിൽ പി ഇളയിടത്തോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ മുഖ്യധാരാ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികൾ മുസ്‌ലിങ്ങളെ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ

Read more

ഈ ‘ജനാധിപത്യം’ എത്രത്തോളം ജനാധിപത്യപരമായിരുന്നു ?

പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്‌ലാം ജനാധിപത്യപരമല്ല എന്ന് സുനിൽ പി ഇളയിടം. ഈ ‘ജനാധിപത്യം’ എത്രത്തോളം ജനാധിപത്യപരമായിരുന്നു ? കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകത്തിനിടയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്‌ലാമിനെതിരെ എന്ന പേരിൽ നടന്ന

Read more