ബാബരി മസ്ജിദ് മുസ്‌ലിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, പകരമുയരുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യകോട്ട നിലംപൊത്തും

ബാബരി മസ്ജിദ് മുസ്‌ലിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യ കോട്ട എന്ന നിലപാട് ആണ് ജനാധിപത്യപരവും ചരിത്രപരമായി ശരിയും വിപ്ലവപരവും. ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ മാവോയിസ്റ്റ് (നക്സലൈറ്റ്

Read more

സുഹൃത്ത് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു ‘ക്യാമ്പിൽ ഒരു റേപ്പ് വിക്റ്റിം ഉണ്ട് !

അകത്ത് കയറിയ അതേ വേഗതയിൽ ഞാൻ പുറത്ത് വാതിൽപ്പടിയിൽ വന്നു നിന്നു, അത്രമാത്രം രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം. ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ആ ഹാളിൽ ഏറെയും പ്രസവിച്ച അമ്മമാരും ഗർഭിണികളും

Read more