ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കഥ | പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ

ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബിംബനിർമ്മിതികളെയും സത്യാനന്തര പ്രചരണങ്ങളെയും നിശിതമായി തുറന്നു കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് കവി പി എൻ ഗോപീകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ “ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കഥ”. മറാത്ത ചിത്പാവൻ

Read more

ഗോഡ്‌സെ വെറുക്കപ്പെട്ട വാക്കല്ലതായി മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് പിന്നിൽ

ആര്‍.എസ്.എസ് ശ്രമിച്ചത് ഗാന്ധി വധത്തില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാണ്, ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് അത്തരം ഒരു കളവ് പറയേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്നു… എൻ കെ ഭൂപേഷ് നാഥുറാം

Read more

സുഹൃത്ത് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു ‘ക്യാമ്പിൽ ഒരു റേപ്പ് വിക്റ്റിം ഉണ്ട് !

അകത്ത് കയറിയ അതേ വേഗതയിൽ ഞാൻ പുറത്ത് വാതിൽപ്പടിയിൽ വന്നു നിന്നു, അത്രമാത്രം രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം. ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ആ ഹാളിൽ ഏറെയും പ്രസവിച്ച അമ്മമാരും ഗർഭിണികളും

Read more