വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള നിയമം

“ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ നിലനിന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവവും ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും പാരീസ് കമ്മ്യൂണുമൊക്കെ നടന്നത്. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം നടന്നത് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിലല്ല. രാജവാഴ്ച്ചയും

Read more

രാജ്യത്ത് കർഷകരുടെ രോക്ഷം ആളിപ്പടരട്ടെ…

എം എൻ രാവുണ്ണി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് നിയമനിര്‍മാണങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ പോകുകയാണ്. വയര്‍ നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വിശക്കാതിരിക്കാന്‍ നമ്മുടെ പൂര്‍വികര്‍

Read more

ദയവ് ചെയത് ഇതിനെ കലാപമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കരുതേ; ഇത് വംശഹത്യ; എം എന്‍ രാവുണ്ണി

റോം കത്തിയെരിയുമ്പോൾ നീറോ ചക്രവർത്തി ഫിഡിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്രെ ! ഇത് പഴമൊഴിയല്ല നടന്നത്. പിന്നിടത് ലോകഭാഷകളിൽ ഒരു പ്രയോഗമായി മാറി. എന്നാൽ ഇന്ന് സംഘപരിവാരങ്ങൾ, നരേന്ദ്ര

Read more

നജ്മൽ ബാബു എന്നറിയപ്പെടാനും വിളിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സഖാവ്

പേരുമാറ്റവും മത സ്വീകരണ പ്രഖ്യാപനവും ജോയിയുടെ കലാപമായിരുന്നു.അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് മരണാനന്തരം തന്നെ ചേരമാന്‍ പള്ളിയില്‍ അടക്കം ചെയ്യണമെന്ന അന്ത്യാഭിലാഷവും. അതിനെ ആ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാനും മാനിക്കാനും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കൊ

Read more