വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദവും സിപിഎമ്മിന്റെ സവർണ്ണ പ്രീണനവും

“ഒരുവശത്ത് ഇസ്‌ലാമോഫോബിയ കത്തിച്ചുവിട്ടും മറുവശത്ത് സവർണ്ണ ഹൈന്ദവ പ്രീണനം നടപ്പാക്കിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന തന്ത്രവും തത്രപ്പാടുമാണിതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്…” ശ്രീകാന്ത് പ്രസിഡന്റ്, പുരോഗമന യുവജന പ്രസ്ഥാനം

Read more

അയ്യപ്പന് ജയ് വിളിക്കാൻ ഒരു കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല

നമുക്ക് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല പറിച്ചെടുക്കാം ഗോവിന്ദൻ മാഷെ… _ രാമചന്ദ്രൻ ചെനിച്ചേരി 1948ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 38 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ഒരു പാർട്ടിയാണ്

Read more

വർഗസമരത്തിൻ്റെ കനൽവഴി ഉപേക്ഷിച്ചവർക്ക് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും ഊരാക്കുടുക്കാകും

ടി ആർ രമേശ് വർഗസമരത്തിന്റെ കനൽവഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പകരം വർഗസഹകരണം നിലപാടുതറയാവുകയും വർഗാതീത വികസന നയങ്ങളുടെ വക്താക്കളായി മാറുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും മാർക്സിസവുമൊക്കെ നിശ്ചയമായും

Read more

വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള നിയമം

“ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ നിലനിന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവവും ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും പാരീസ് കമ്മ്യൂണുമൊക്കെ നടന്നത്. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം നടന്നത് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിലല്ല. രാജവാഴ്ച്ചയും

Read more

വിഡ്ഢിത്വം പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാകരുത്

“പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ചലനങ്ങളിലും വൈരുദ്ധ്യാത്മകത ഉണ്ട്…” _ കെ എസ് സോമൻ ഭൂമി പരന്നതാണന്നതായിരുന്നു 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ കത്തോലിക്ക സഭ വിശ്വസിച്ചതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും. അക്കാലത്ത്

Read more