ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതനുഭവിക്കാത്തോർക്ക് പറഞ്ഞാ മനസിലാവൂല

‘പാടി ഞാന്‍ മൂളക്കമാലേ…’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രണയഗാനംകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ‘തമാശ’യുടെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. വിനയ് ഫോർട്ട് അധ്യാപകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗ്രേസ് ആന്റണി, ദിവ്യ പ്രഭ, ചിന്നു

Read more

നോക്കി നീ വാതിൽക്കലാലേ ഒരു നോട്ടം പിന്നാലെ

“ഞെരിപിരിപനി വിരിയിലെത്ര കിടന്നു രാവത്ത് എരിപൊരിതനി വെയിലിലെത്ര നടന്നു ചൂടത്ത്… ” ‘തമാശ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘പാടി ഞാന്‍ മൂളക്കമാലേ…’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രണയഗാനത്തിലെ വരികൾ സംവിധായകൻ

Read more