ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാനനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയലുകളിൽ ഞങ്ങൾ പണിക്കിറങ്ങില്ല

”ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാനനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയലുകളിൽ ഞങ്ങൾ പണിക്കിറങ്ങില്ല” എന്ന അയ്യൻകാളിയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്. സവർണ്ണ ജന്മി തമ്പ്രാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി

Read more

വ്യക്തികളെ ഭീകരവാദികളാക്കുന്ന ബില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അനുകൂലിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണങ്ങൾ

കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വ്യാജമായി കെട്ടിച്ചമച്ച കേസുകളിൽപ്പെട്ടു ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട  ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവരുടെ യൗവ്വനവും ജീവിതവുമൊക്കെ തടവറയിൽ തുടങ്ങി, തടവറയിൽ അവസാനിക്കുന്നു… യാസിന്‍ അമിത്ഷായുടെ

Read more

ഹൗ ബ്യുട്ടി’ഫൂള്‍ ഡെമോ’ക്രേസി !

മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി ! ഏതാനും വർഷം മുൻപ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രൂക്ഷമായ സിറിയയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം പകർത്തവേ,

Read more