ബിർസയുടെ ജനതയെ ദരിദ്രരായി നിലനിർത്തുന്ന ജനാധിപത്യം

ബിർസാ മുണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയെ ചൂഷണം ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയോ ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയുടെയോ അവരുടെ പാദസേവകരായ സവർണ്ണ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെയോ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പോരാടിയ അദ്ദേഹം ആരുടെയും വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും

Read more

അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഐറിഷ് വിപ്ലവകാരികളുടെ രക്തമാണ്

“ഉയരാൻ മടിക്കുന്ന കൈയ്യും പറയാൻ മടിക്കുന്ന നാവും അടിമത്തത്തിന്റെയാണ് !” _ ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര 95ാം ജന്മദിനം അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ആവേശവും

Read more

രാജ്‌ഞിയുടെ സാമ്രാജ്യം അവസാനിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം വരട്ടെ!

ജൂൺ 9, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സമ്രഗ്രാധിപത്യത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും എതിരെ ഗറില്ലാ യുദ്ധമാർഗ്ഗം ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മരണം വരെ യുദ്ധം ചെയ്ത സായുധ സമര പോരാളി ബിർസാ മുണ്ഡയുടെ

Read more