ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഓര്‍മ്മവരുന്നു

_ ടി എസ് അനില്‍കുമാര്‍ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയായിരുന്നു. പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ഓരോ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകിയിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ തൊഴിലുകളുമായി

Read more

ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസവും സാര്‍വ്വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസവും; ആദിവാസി ദലിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സർക്കാർ തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പദ്ധതിയിലെ വിവേചനത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആദിവാസി ദളിത്, ദരിദ്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ക്ലാസിന് പുറത്തു നില്‍ക്കുന്നത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസിന് വേണ്ട സാങ്കേതിക

Read more

വിദ്യാഭ്യാസം വിവേചനം കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുവരുത്തണം; ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് അസോസിയേഷൻ

ഡിജിറ്റൽ അസമത്വത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത് സാമൂഹ്യ അസമത്വത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് അസോസിയേഷൻ-DSA. ദേവികയുടെ മരണം സ്ഥാപനവൽകൃത കൊലപാതകമാണ്. തിടുക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ

Read more

ദലിത് ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ ജീവിതംകൊണ്ടല്ല ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകൾ നടത്തേണ്ടത്

“ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ വിവേചന പൂർണ്ണമായ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണത്തിന്‍റെയും വിവേകശൂന്യവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ എടുത്തു ചാട്ടത്തിന്‍റെയും ഫലമായി നടത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനവത്കൃത കൊലയാണ് ദേവികയുടേത്…” ആക്ടിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരിയുമായ വിനീത വിജയന്‍ എഴുതുന്നു… അസമത്വത്തിന്‍റെ

Read more