ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പരിസ്ഥിതി നയത്തിനെതിരെ യുവാക്കള്‍ തെരുവില്‍

‘EIA പരിസ്ഥിതി ആഘാത നിർണ്ണയം’ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവാക്കള്‍ തെരുവില്‍. പുരോഗമന യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മോദി ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പുതിയ പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ

Read more

കോർപ്പറേറ്റ് താൽപര്യങ്ങളെ നഗ്നമായി സേവിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ

EIA പരിസ്ഥിതി നയം സംബന്ധിച്ച കരട്; പോരാട്ടം ജനറല്‍ കൗൺസിലിനുവേണ്ടി ചെയർപെർസൺ എം എൻ രാവുണ്ണി, ജനറല്‍ കൺവീനർ ഷാന്‍റോ ലാൽ എന്നിവര്‍ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന; മെമ്മോറാണ്ടങ്ങൾ,

Read more

ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരുടെ പോരാട്ടം

പ്രമോദ് പുഴങ്കര കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ (EIA) കരട് വിജ്ഞാപനം -2020, പരിസ്ഥിതിവാദത്തെക്കൊണ്ടുള്ള ശല്യത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർദിഷ്ട വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റെ ആഘോഷക്കമ്മറ്റിയിൽ

Read more