ഇന്ത്യ-ചൈന തര്‍ക്കവും ജലയുദ്ധത്തിന്‍റെ സാധ്യതയും

_ കെ സഹദേവന്‍ ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘർഷങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ കരസേന മേധാവി ജനറൽ എസ് പത്മനാഭൻ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം

Read more

ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷം; “പോരാട്ടം” ചരിത്ര യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

അതിർത്തി പ്രശ്നം: സൈനിക വ്യാമോഹങ്ങളോ, വ്യാപനവാദ സ്വപ്‌നങ്ങളൊ, ദേശീയ സങ്കുചിതവാദമോ അല്ല; നയപരമായ രാഷ്ടീയ ചർച്ചകളാണ് പരിഹാരം _ പോരാട്ടം കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ അവശേഷിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി

Read more