ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടന ഉറപ്പാക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ?

ജൂലൈ 2020 മുതൽ ഭീമാ കൊറിഗോൺ കേസിൽ വിചാരണ തടവുകാരനായി തലോജാ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഹാനി ബാബുവിന് കണ്ണിൽ തീവ്രമായ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇടതു

Read more

പുസ്തകങ്ങൾ കത്തുകൾ ഫോൺ കോളുകൾ അധികാരികളുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍

“ഇനിയും വിചാരണക്ക് വരുത്തുന്ന കാലതാമസം ഹാനി ബാബുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരവും അക്കാദമികവും ബൗദ്ധികവുമായ ജീവിതത്തിൽനിന്നും വീണ്ടും അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്…” ഭീമ കൊറേഗാവ് കേസില്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി

Read more

ധിഷണാശാലികളായ ഈ അധ്യാപകര്‍ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ !

മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ചു ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസര്‍മാരായ ഡോ. ജി എന്‍ സായ്ബാബ, ഹാനി ബാബു, ഡല്‍ഹി National Law Universityയിലെ വിസിറ്റിങ് പ്രൊഫസര്‍

Read more