ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അവർണ ജാതികളുടെ ബ്രാഹ്മണിസവും

കേരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റേയും അയ്യൻകാളിയുടേയും വൈകുണ്ഠസ്വാമികളുടേയും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റേയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നവോത്ഥാന സമരങ്ങൾ ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു. ജാതീയമായ അതിരുകൾക്കും ജാതി അസ്തിത്വത്തിനും പുറത്തായിരുന്നു അവയുടെ

Read more

വർഗസമരത്തിൻ്റെ കനൽവഴി ഉപേക്ഷിച്ചവർക്ക് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും ഊരാക്കുടുക്കാകും

ടി ആർ രമേശ് വർഗസമരത്തിന്റെ കനൽവഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പകരം വർഗസഹകരണം നിലപാടുതറയാവുകയും വർഗാതീത വികസന നയങ്ങളുടെ വക്താക്കളായി മാറുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും മാർക്സിസവുമൊക്കെ നിശ്ചയമായും

Read more

പുതിയ കാർഷിക നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയെ കോർപ്പറേറ്റ് കുത്തകകൾക്ക് അടിയറവ് വെക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്… ടി ആർ രമേശ് കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കാനെന്ന വ്യാജേന പാർലിമെന്റ് സബ്‌ കമ്മിറ്റിക്ക് പോലും വിടാതെ ഓർഡിനൻസിലൂടെ

Read more