അഴിമുഖം, ന്യുസ്റെപ്റ്റ്, ഡൂൾ ന്യുസ്; ഇടതുകണ്ണിലൂടെ എതിർവാദങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന മായാജാലം

ഇവരുടെയൊക്കെ തനിക്കൊണം കാണണമെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നേതാവോ, സംഘടനയിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലെ പ്രവർത്തകനോ ഒന്നു നീട്ടി തുമ്മിയാൽ മതിയാകും…


റെജി ദേവ്

ഇടതുപക്ഷ പ്രൊഫൈലുകളായ അഴിമുഖം, ന്യുസ്റെപ്റ്റ്, ഡൂൾ ന്യുസ് എന്നിവയുടെ കാര്യം വളരെ രസ(പരിതാപ)കരമാണ്.

കോടിയേരി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, സുനിൽ പി ഇളയിടം വിയോജിച്ചു തുടങ്ങി സർവ്വതും ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളുടെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രം… അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം അവതരിപ്പിച്ചു എതിർ വാദങ്ങളും, നരറേറ്റിവുകളും, രാഷ്ട്രീയവും അപ്രസക്തമാക്കുന്ന മായാജാലം. ഇവരുടെയൊക്കെ തനിക്കൊണം കാണണമെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നേതാവോ, സംഘടനയിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലെ പ്രവർത്തകനോ ഒന്നു നീട്ടി തുമ്മിയാൽ മതിയാകും.

ആ തുമ്മലിനെ പറ്റിയും ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന സകലമാന തുമ്മകലുകളെപ്പറ്റിയും ലേഖനങ്ങൾ, തുമ്മലിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം തീവ്രവാദവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തുമ്മൽ തടയാനുള്ള നാടൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നാട്ടു മരുന്നുകൾ, തുമ്മൽ കാരണം പൊറുതിമുട്ടുന്ന എഴുത്തുകാരികളുടെയും, മറ്റു സാംസ്‌കാരിക നേതാക്കളുടെയും നിലവിളികൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ സൈദ്ധാന്തിക തുമ്മലുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വിവിധ മേഖലകളിരുന്നെഴുതുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ്, നവോത്ഥാന, കീഴാള വർഗ്ഗ, ക്യുഎർ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ, ഇതോടൊപ്പം തുമ്മലിനെ പ്രശ്നവത്കരിച്ചു സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിൽ വിവിധ ആഘോഷങ്ങളും പരിപാടികൾ വേറെ. ഇവിടം മറ്റൊരു തൃശ്ശൂർ പൂരമാക്കിയേനെ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ.

Leave a Reply