അമ്മേ ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടില്ല!

വയനാട്ടിൽ ദീപു എന്ന ആദിവാസി യുവാവിനെ വാഹനമോഷണം ആരോപിച്ചു കള്ളക്കേസ് ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു. വാഹനമോടിക്കാൻ അറിയാത്ത ദീപുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേൾവി

Read more

കെ എൻ രാമചന്ദ്രനും തിരുത്തൽവാദ കീറാമാറാപ്പും

_ സി പി ജിഷാദ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയത്തിനേറ്റ അപകടകരമായ ഇടതു വ്യതിയാനമാണ് മാവോയിസം. ആത്മനിഷ്ഠവും അതിസാഹസികവുമായ ഒരു നിഷേധപാതയാണത്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം തീർച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മാവോയിസ്റ്റ് വിപ്ലവ

Read more

ഈ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കുമറിയില്ല പിണറായി വിജയൻ…

എന്ത് അസംബന്ധം ആണ് ഈ പാർട്ടി. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യു.എ.പി.എ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യു.എ.പി.എ കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തത്

Read more