ഒരു ഏകാന്ത തടവുകാരന്റെ ഐഡിയോളജി

UAPA ചുമത്തപ്പെട്ടു വിയ്യൂർ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ സി എ അജിതൻ അവിടെവെച്ചു പരിചയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരനായിരുന്ന ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി ജിതേന്ദ്ര ഒറോണുമായുള്ള സംഭാഷണം ഓർക്കുന്നു… സി

Read more

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരുടെ ലോകം

സി എ അജിതൻ മതാന്ധത ബാധിച്ചവരും ലോക മുതലാളിത്തത്തിനായ് കുഴലൂതുന്നവരും പിശാചുവത്കരിച്ചാലും തെളിമ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ലോക വീക്ഷണമാണ് മാർക്സിസം. അതിന്റെ ആദ്യ പ്രയോഗം പാരീസ്

Read more

കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ആമിയുടെ സമരം

ദുരിതപൂർണ്ണമായ ജീവതത്തിനുമുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ ആമി പോരാടുകതന്നെയാണ്. അവൾക്ക് ചേർത്തു പിടിക്കാൻ അവളൊരു സഖാവിനേയും കണ്ടെത്തി, ‘ഓർക്കോ’… സി എ അജിതൻ ആമിയും,ഓർക്കോയും, മക്കളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന്

Read more

ഏയ് ചൊക്ര തൂ കായ്കു ഇതർ ആയാ, ചൽ ബാഹർ

#DharaviMemories ‘സാക്കിനാക്ക’ ചതുപ്പ് പ്രദേശമായിരുന്നു. മണ്ണിട്ട് നികത്തിയെടുത്ത ‘ചാൽ’ മുറികളുടെ ലോകം. മുണ്ടുടുത്ത് നടക്കുന്ന മലയാളി ഗ്രാമംപോലെ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ ലോഹിയേട്ടന്‍റെ കമ്പനിയിലാണ് ജോലിക്ക് കയറിയത്.

Read more