ആ മാധ്യമങ്ങള്‍ മതേതരമാണെന്ന് മുസ്‌ലിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു !

ഇന്ത്യൻ മുസ്‌ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ബനൂ ഇസ്രായീലിന്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ്. മൂസാനബി അവരെ എത്രമാത്രം മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ, എന്നിട്ടും അവർ ആരുടെ അടിമകളാണോ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് മൂസാനബിക്ക് എതിരെ

Read more

എത്ര നല്ല മതേതരത്വ രാജ്യമല്ലേ… ?

കത്വ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ പ്രദേശത്തെ ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണസമൂഹം ഒന്നാകെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് വാർത്തകൾ . അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് പാലോ അനുബന്ധ ഉത്പന്നങ്ങളോ ആരും വാങ്ങുന്നില്ല .

Read more

മതേതരര്‍ പറയട്ടെ, ശബരിമലക്കുവേണ്ടി റോഡിലിറങ്ങിയാല്‍ വർഗീയതയല്ലേ?

#TopFacebookPost “ആരും ശബരിമലക്ക് വേണ്ടി റോഡിലിറങ്ങി വർഗീയത സൃഷ്ടിക്കരുത്, ഞങ്ങൾ മതേതരക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ വർഗീയത ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക…” ഇത്തരം തിട്ടൂരങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതമെന്തിനാണല്ലേ ? ഇതൊരു മുസ്‌ലിം പ്രശ്നമല്ലല്ലോ.

Read more