പീഡോഫീലിയക്കാരും സംഘ് പരിവാര്‍ പ്രൊപ്പഗണ്ടയും

കത്വയും പാലത്തായിയും നമ്മളെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ആയിരുന്നു. രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും പൊലീസ് ഇരയെ വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു… _ ആയിഷ ബിന്ത്

Read more

എത്ര നല്ല മതേതരത്വ രാജ്യമല്ലേ… ?

കത്വ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ പ്രദേശത്തെ ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണസമൂഹം ഒന്നാകെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് വാർത്തകൾ . അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് പാലോ അനുബന്ധ ഉത്പന്നങ്ങളോ ആരും വാങ്ങുന്നില്ല .

Read more